Український ентос

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Український ентос by Mind Map: Український ентос

1. Статево-віковий склад населення україни

1.1. частка дітей знизилась з приблизно 40% на початку XX ст. століття до 15% на поч. XXI ст.

1.1.1. коливалась у межах 60% — 62%. Натомість, зі збільшенням тривалості життя і зниженням смертності, спостерігалося зростання частки населення старше 60 років — від 3-4% на початку XX ст. до 21% на початку XXI ст.

1.1.1.1. В Україні спостерігаються відмінності у віковій структурі населення між різними регіонами. Станом на 1 січня 2009 року найбільш молоде населення було характерне для Закарпатської (середній вік — 36,2 роки), Рівненської (36,7), Волинської (37,3) областей. Закарпатська та Рівненська області — єдині в Україні, в яких кількість дітей до 15 років перевищує кількість осіб, старше працездатного віку. Найстаріше населення — у Чернігівській області (середній вік 42,7 роки), Донецькій, Сумській (41,7), Луганській (41,6).

1.1.1.1.1. Постаріння населення найхарактерніше для областей центральної України та Донбасу. У Чернігівській, Сумській, Полтавській областях особи старше працездатного віку становлять 27-30%, а середній вік коливається в межах 41-43 років. Найбільше старіння характерне для сільських районів цих областей. В областях Донбасу спостерігається найнижча частка дітей — 12-13%.

2. Релігійний склад

2.1. буддизм

2.1.1. 400-500 млн

2.2. християнство

2.2.1. католицизм

2.2.1.1. 200 млн

2.2.2. православ'я

2.2.2.1. 200 млн

2.3. іслам

2.3.1. сунізм

2.3.2. шиїзм

3. Демографічний склад

3.1. Народжуваність 1000 жителів

3.2. Населення України 44,03 млн. осіб

3.3. смертність до 1000 жителів

3.4. Міграція

3.4.1. Внутрішня і зовнішня

3.4.2. сальдо міграції відємне

3.5. Демографічний вибух відємний