Varför läsa böcker?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Varför läsa böcker? by Mind Map: Varför läsa böcker?

1. Bättre disciplin!

2. Stärker svenskan och andra språk!

3. Mer fantasi!

4. Bättre på att skriva!

5. Bättre i alla ämnen. Att kunna läsa bra hjälper dig i alla skolämnen och förbereder dig för högre studier.

6. Starkare empati! Du blir bättre på att avläsa och förstå dina medmänniskors känslor.

7. Du blir modigare! Att läsa om modiga karaktärer gör dig modigare! Hjärnan kan inte skilja på att läsa om något eller att verkligen uppleva det!

8. Stärker ditt minne och din koncentrationsförmåga!

9. Det är roligt att läsa!

10. Kreativitet! Du får lättare att tänka ut nya ideér!

11. Du lär dig nya ord och får ett bättre ordförråd!

12. Snabbare läshastighet!

13. Du får prova någon annans verklighet en stund!

14. Avslappnande och minskar stress!