Reportage om slavuppror på Haiti (Saint Domingue)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Reportage om slavuppror på Haiti (Saint Domingue) by Mind Map: Reportage om  slavuppror på Haiti  (Saint Domingue)

1. Var? miljöbeskrivning

1.1. Haiti

2. När? Tid/Årtal

2.1. 1791-1804

3. Vad? Vad hände? Berätta om händelsen.

3.1. The Slave Revolution That Gave Birth to Haiti

3.2. Bildningsbyrån - tänka mot strömmen: Toussaint Louverture - den haitiska revolutionen

3.3. http://www.folkrorelser.org/©/haiti.html

4. Vilka? Vilka var inblandade och vad gjorde de? Personer man kan intervjua eller berätta om.

4.1. https://urplay.se/program/210366-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-toussaint-louverture-den-haitiska-revolutionen

4.2. The Slave Revolution That Gave Birth to Haiti

5. Varför? Varför hände det? Varför gjorde personerna som de gjorde? Varför började det? och varför slutade det som det gjorde?

5.1. Bakgrund

5.1.1. Triangelhandeln

5.1.2. Franska och amerikanska revolutionen

5.1.3. Upplysningens tankar och människosyn

5.2. The Slave Revolution That Gave Birth to Haiti

5.3. https://philebersole.files.wordpress.com/2013/05/usassugarp.jpg

6. Hur? Hur gick det till? Händelseförloppet.