Đào tạo Getfly

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đào tạo Getfly by Mind Map: Đào tạo Getfly

1. Lễ Tân

1.1. Check thông tin khách hàng

1.1.1. Có trên hệ thống

1.1.1.1. Click vào khách hàng

1.1.1.1.1. Chuyển trạng thái

1.1.2. Chưa có trên hệ thống

1.1.2.1. Tạo khách hàng

1.1.2.1.1. Mã KH

1.1.2.1.2. Tên KH ( Chị Ngọc )

1.1.2.1.3. SĐT

1.1.2.1.4. Giới tính

1.1.2.1.5. Sinh nhật

1.1.2.1.6. Nhóm KH

1.1.2.1.7. Người thực hiện

1.1.2.1.8. Trạng thái

2. Admin

2.1. 1. Tạo Nhóm Khách Hàng

2.1.1. Nhóm dịch vụ

2.2. 2. Tạo nhóm sản phẩm/ dịch vụ

2.2.1. Triệt lông

2.2.2. Trị mụn

2.2.3. Trị Hôi Nách

2.3. 3. Tạo sản phẩm ( nhóm sản phẩm )

2.3.1. Nhóm Sản phẩm là triệt lông

2.3.1.1. Triệt /1 tay

2.3.1.1.1. Giá nhập

2.3.1.1.2. Giá bán

2.3.1.1.3. Giá KM

2.3.1.2. Triệt 1/2 chân

2.3.2. Trị Mụn

2.3.2.1. Lăn Kim

2.3.2.2. Thường

2.4. 4. Tạo trạng thái KH

2.5. 5. Tạo tài khoản cho các thành viên

2.5.1. Chị Hương

2.5.2. Đức

2.5.3. Sỹ

2.5.4. Hạ

2.5.5. Oanh

2.5.6. Xuân

2.6. 6. Phân quyền

2.6.1. Đức

2.6.1.1. Admin

2.7. 7. Tạo automation Nhắn tin chăm sóc Lịch hẹn - Tạo công việc - Giao việc

2.7.1. Tạo Automation chăm sóc sau bán hàng - giao việc

2.8. 8. Upload KH cũ lên

3. Marketing

3.1. Tạo mới khách hàng

3.2. Kiểm tra sai số

4. Chăm sóc khách hàng

4.1. CSKH TRỊ HÔI SAU BÁN

4.1.1. Nếu

4.1.1.1. Tạo mới đơn hàng

4.1.1.1.1. Nhóm sản phẩm

4.1.2. Thì

4.1.2.1. Gửi SMS 1 cảm ơn

4.1.2.1.1. Ngay lập tức

4.1.2.1.2. Chọn Braname

4.1.2.1.3. Người nhận

4.1.2.1.4. Nội dung SMS 1

4.1.2.2. Tạo mới 1 công việc sau 3 ngày

4.1.2.2.1. Chính xác lúc 9:00

4.1.2.2.2. Tên công việc

4.1.2.2.3. Loại công việc

4.1.2.2.4. Dự án

4.1.2.2.5. Nội dung

4.1.2.2.6. Người giao việc

4.1.2.2.7. Người nhận việc

4.1.2.2.8. Người tham gia

4.1.2.2.9. Chọn khách hàng liên quan

4.1.2.3. Gửi SMS lần 2 sau 29 ngày

4.1.2.3.1. Chọn ngày

4.1.2.3.2. Bran Name

4.1.2.3.3. Người nhận

4.1.2.3.4. Nội dung gửi

4.1.2.4. Tạo mới 1 công việc sau 29 ngày

4.1.2.4.1. Chính xác lúc 9:00

4.1.2.4.2. Tên công việc

4.1.2.4.3. Loại công việc

4.1.2.4.4. Dự án

4.1.2.4.5. Nội dung công việc

4.1.2.4.6. Người giao việc

4.2. CSKH TRIỆT LÔNG SAU BÁN

4.2.1. NẾU

4.2.1.1. Tạo mới đơn hàng

4.2.1.1.1. Nhóm sản phẩm

4.2.2. THÌ

4.2.2.1. Gửi SMS 1 cảm ơn ngay lập tức

4.2.2.1.1. Ngay lập tức

4.2.2.1.2. Chọn Braname

4.2.2.1.3. Người nhận

4.2.2.1.4. Nội dung SMS 1

4.2.2.2. Gửi SMS 2 nhắc lịch đến lần 2 ( sau 25 ngày )

4.2.2.2.1. {{name}} oi. Da den lich Triet long lan tiep theo cua chi tai Royal Spa. {{name}} nho sap xep thoi gian qua su dung DV de dat hieu qua tot nhat nhe ! Chi luu y khong de qua 45 ngay, he thong se tu dong huy the chi nhe! Hotline dat lich : 0982 966 663. - Dia chi : So 38 Ngo 12 Lang Ha - Dong Da - HN.

4.2.2.3. Tạo công việc gọi khách qua Spa tiếp tục liệu trình ( sau 25 ngày )

4.2.2.3.1. Chính xác vào lúc 9h:00

4.2.2.3.2. Tên công việc

4.2.2.3.3. Loại công việc

4.2.2.3.4. Dự án

4.2.2.3.5. Nội dung công việc

4.2.2.3.6. Người giao việc

4.2.2.3.7. Người nhận việc

4.2.2.3.8. Người tham gia

4.2.2.3.9. Khách hàng liên quan

4.2.2.4. Gửi SMS 3 nhắc lịch đến lần 3 ( sau 50 ngày )

4.2.2.4.1. {{name}} oi. Da den lich Triet long lan tiep theo cua chi tai Royal Spa. {{name}} nho sap xep thoi gian qua su dung DV de dat hieu qua tot nhat nhe ! Chi luu y khong de qua 45 ngay, he thong se tu dong huy the chi nhe! Hotline dat lich : 0982 966 663. - Dia chi : So 38 Ngo 12 Lang Ha - Dong Da - HN.

4.2.2.5. Gửi SMS 4 nhắc lịch đến lần 4 ( sau 75 ngày )

4.2.2.5.1. {{name}} oi. Da den lich Triet long lan 4 cua chi tai Royal Spa. {{name}} nho sap xep thoi gian qua su dung DV de dat hieu qua tot nhat nhe ! Chi luu y khong de qua 45 ngay, he thong se tu dong huy the chi nhe! Hotline dat lich : 0982 966 663. - Dia chi : So 38 Ngo 12 Lang Ha - Dong Da - HN.

4.2.2.6. Gửi SMS 5 nhắc lịch đến lần 5 ( sau 100 ngày )

4.2.2.6.1. {{name}} oi. Da den lich Triet long lan 5 cua chi tai Royal Spa. {{name}} nho sap xep thoi gian qua su dung DV de dat hieu qua tot nhat nhe ! Chi luu y khong de qua 45 ngay, he thong se tu dong huy the chi nhe! Hotline dat lich : 0982 966 663. - Dia chi : So 38 Ngo 12 Lang Ha - Dong Da - HN.

4.3. CSKH LĂN KIM SAU BÁN

4.3.1. Ngày 1

4.3.1.1. Cam on {{name}} da tin tuong va su dung dich vu tai Royal Spa. {{name}} lam theo huong dan de dat hieu qua tot nhat. Hotline : 0982966663 - Dia chi : So 38 - Ngo 12 Lang Ha - Dong Da - Ha Noi. Rat mong duoc phuc vu {{name}} sau nhung lan lam DV tiep theo!

4.3.2. Ngày 2

4.3.2.1. Tạo công việc cho nvien Chăm sóc

4.3.3. Ngày 19

4.3.3.1. {{name}} oi! Da den ngay qua lam lieu trinh tiep theo. {{name}} nho sap xep thoi gian qua ben su dung dich vu de dat hieu qua cao nhat {{name}} nhe! Hotline : 0982966663 - Dia chi : So 38 - Ngo 12 Lang Ha - Dong Da - Ha Noi.