Marketing Plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Marketing Plan by Mind Map: Marketing Plan

1. Contain Plan

1.1. AIDA

1.1.1. B1: Đặc điểm nổi bậc khác biệt

1.1.1.1. Hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt tận nơi

1.1.1.2. Hỗ trợ sau bán hàng 24/24

1.1.2. KH được lợi gì khi mua SP

1.1.2.1. Tiết kiệm 30% điện năng

1.1.2.2. Đễ dàng sử dụng, đo lường

1.1.2.3. Giảm thiểu chi phí bảo trì

1.1.3. B4. Việt theo cấu trúc

1.1.3.1. SP bình thường

1.1.3.1.1. Giật tít - Lợi ích

1.1.3.1.2. Nỗi đau của KH

1.1.3.1.3. Lợi ích KH nhận được khi SD SP

1.1.3.1.4. thông tin sp

1.1.3.1.5. Giá - khuyến mãi

1.1.3.1.6. Quà tăng

1.1.3.1.7. Kêu gọi hành động

1.1.3.1.8. Thông tin liện hệ

1.1.3.2. SP phổ biến

2. Phân tích Sản Phẩm

2.1. Khách hàng được gì

2.2. Tại sao mua sản phẩm từ mình

2.3. Làm sao để tôi tin