MODERN TÜRK TİYATROSU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MODERN TÜRK TİYATROSU by Mind Map: MODERN TÜRK TİYATROSU

1. Komedi

1.1. Sıradan kişiler

1.2. Güldürmeyi amaçlar

1.3. Manzum

1.4. Kötü olaylar canlandırılır

1.5. 3 Birlik Kuralına uyar

2. Trajedi

2.1. Seçkin kişilerin hayatı

2.2. Mitoloji

2.3. Manzum

2.4. Kötü olaylar canlandırılmaz

2.5. 3 Birlik Kuralına uyar

3. Dram

3.1. Hem soylu hem sıradan insanlar

3.2. Kötü olaylar canlandırılır

3.3. 3 Birlik Kuralı aranmaz

3.4. Hem acıklı hem komik olaylar

3.5. Manzum-mensur karışık