Пам'ять

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Пам'ять by Mind Map: Пам'ять

1. Вчені

1.1. Г.Еббінгауз - заучування складів.

1.2. Л.С. Виготському - перше системне вивчення вищих форм пам'яті; їх соціальне походження та етапи складного запам'ятовування.

1.3. А.О.Смирнова і П.І. Зінченка - закони пам'яті; залежність запам'ятовування від поставленого завдання; описали головні прийоми запам'ятовування складного матеріалу.

2. За х-ром психічної активності

2.1. рухова при формуванні фіз. вмінь та навичок

2.2. емоційна

2.3. образна на уявлення, картини, звуки, запахи, смаки

2.4. словеснологічна

2.4.1. коли необхідно запам'ятати та відтворити тільки смисл даного матеріалу, всіх виразів не потрібно

2.4.2. у випадку буквального заучування думок та висловів

3. За тривалістю закріплення і збереження матеріалу

3.1. Короткочасна пам.

3.1.1. Запам'ятати ряд слів за малий проміжок часу і відразу відтворити їх.

3.2. Довготривала пам.

3.2.1. Закріплення, відтворення знань, розрахованих на наступне використання в діяльності

3.3. Оперативна пам.

3.3.1. "офіціант"

4. Характеристики

4.1. об'єм

4.1.1. х-є можливість запам'ятовування і збереження інфи. Показник - кількість запам'ятовуваних од. інф.

4.2. швидкість

4.3. точність

4.4. тривалість

5. Процеси

5.1. запамятовування

5.1.1. За х-ром мети діяльності

5.1.1.1. мимовільне

5.1.1.1.1. здійснюється без вольових зусиль, автоматично.

5.1.1.2. довільне зап-ня

5.1.1.2.1. свідомо поставлено мету запам'ятати матеріал вимагає вольових зусиль.

5.1.2. За мірою осмислення мат-лу

5.1.2.1. механічне

5.1.2.1.1. без усвідомлення логіч. зв'язку між частинами мат-лу -дати; Підгрунтя - асоціації; Постійне повторення.

5.1.2.2. осмислене

5.1.2.2.1. розуміння внутрішніх логічних зв'язків між частинами матеріалу. Краще

5.2. відтворення

5.3. збереження

5.4. забування