LAPORAN BARNES 1951

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LAPORAN BARNES 1951 by Mind Map: LAPORAN BARNES 1951

1. Bagaimana ia terwujud?

1.1. Laporan ini diperkenalkan oleh L.J Barnes, Pengarah Fakulti Kemasyarakatan di Universiti Oxford. Beliau memperbaiki Laporan Cheeseman dan menghasilkan Laporan Barnes pada tahun 1951

2. Matlamat Utama

2.1. menyemak dan memperbaiki bentuk pendidikan Melayu

2.2. menyemak dan memperbaiki bentuk pendidikan Melayu

2.3. memupuk semangat perpaduan dan integrasi antara etnik

3. Cadangan yang diutarakan

3.1. Satukan semua sekolah vernakular & perpaduan (mansuhkan)

3.2. gantikan dengan sistem pelajaran kebangsaan sekolah rendah

3.2.1. mewajibkan penggunaan bahasa melayu dan inggeris sebagai bahasa penghantar.

3.2.2. di peringkat menengah, bahasa inggeris kekal digunakan sebagai bahasa penghantar

3.2.3. bahasa cina dan tamil masih boleh digunakan tetapi ia cuba dihapuskan

4. Implikasinya

4.1. dilihat kurang berupaya memupuk kesepaduan sosial antara komuniti etnik melalui pendidikan

4.2. wujud penentangan hebat daripada komuniti bukan melayu terutamanya etnik Cina kerana ia lebih tertumpu kepada etnik Melayu

4.2.1. kerana mempertahankan Bahasa Melayu dan dilihat membela nasib pendidikan etnik Melayu

4.3. dan akhirnya Jawatankuasa Laporan Fenn Wu dibentuk