Spesifikk Mestringsforventning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Spesifikk Mestringsforventning by Mind Map: Spesifikk Mestringsforventning

1. 5. Personlighet

1.1. Nevrotisisme

1.2. Åpenhet for erfaring

1.3. Ekstroversjon

1.4. Planmessighet

1.5. Omgjengelighet

2. Generell Mestringsforventning (Coping with change)

3. 8. Trivsel - SDT

3.1. Autonomi

3.2. Samhørighet

3.3. Kompetanse

4. 17. Erfaring Psykisk Helse

4.1. Personlig

4.2. Nære relasjoner

4.3. Bekjente/Venner

4.4. Ingen Erfaring

5. 1-4 Holdning og syn på F&L

5.1. 1. Viktighet av L i skolen

5.2. 2. Betydning F&L i skolen

5.3. 3. Livsmestringens plass i skolen

5.4. 4. Lærers rolle i L

6. 6. Kvalitativt: Personlige sterke sider i forhold til F&L

7. Demografi

7.1. 9. Alder

7.2. 10. Kjønn

8. Utdanning, funksjon og undervisningsfag

8.1. 11. Funksjon i skolen

8.2. 12. Undervisningsfag

8.3. 13. Videreutdanning psykisk helse

8.4. 14. Utdanningsbakgrunn

9. Egenvurdert kompetanse F&L

9.1. 15. Tilstrekkelig kunnskap (livsmestring)?

9.2. 16. Hvilke kunnskap mangler?

9.2.1. Teoretisk

9.2.2. Praktisk

9.2.3. Pedagogisk

9.2.4. Relasjonell

9.2.5. Annet

10. Livsmestring: Viktighet og personlig interesse

10.1. 18. Viktighet Livsmestring (tverrfaglig)

10.2. 19. Interesse for å undervise i livsmestring

11. 20. Kvalitativt: Hva trenger DU å lære?