Els MENA. Projecte Memento

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els MENA. Projecte Memento by Mind Map: Els MENA. Projecte Memento

1. Beneficiaris del projecte

1.1. Menors Estrangers No Acompanyats; aquells menors d’edat els quals arriben el territori espanyol sense l’acompanyament d’una persona adulta o els quals són abandonats a l’arribada al territori.

2. Metodologia de treball

2.1. Activa

2.2. Participativa

2.3. Col·laborativa

2.4. Integral

2.5. Confiança

3. OBJECTIU PRINCIPAL

3.1. · FOMENTAR LA INTEGRACIÓ SOCIAL DELS MENORS · FACILITAR EL COBRIMENT DE LES NECESSITATS BÀSIQUES DELS MENORS

3.2. Objectius específics

3.2.1. - Ajudar a adquirir l’idioma - Treballar les habilitats socials - Ajudar amb temes burocràtics i de papers - Tenir un espai on relacionar-se i treballar el sentiment de pertinença

4. ACTIVITATS A REALITZAR

4.1. Cursos d'idiomes

4.2. Treballar les habilitats socials

4.3. Treballar les TIC com a eina d'integració social

5. Què oferim?

5.1. Servei de menjador

5.2. Servei de bugaderia

5.3. Servei de dutxes

5.4. Servei d'assessoria (social, laboral, judicial)

6. Responsables del projecte: Grup Sozialpedagoge