Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Taju by Mind Map: Taju

1. Sotsiaalne taju

1.1. Skeemid

2. Isikutaju

2.1. Esmamulje

2.1.1. Halo-efekt

2.2. Kehakeel

2.3. Füüsilised faktorid

2.4. Staatus või roll

3. Stereotüübid

3.1. Eelarvamus

3.2. Isetäituvad ennustused

4. Enesetaju

4.1. Mina pilt

4.1.1. Arusaam iseendast

4.2. Enesehinnang

5. Atributsioonid