Ô NHIỄM TRONG NHÀ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ô NHIỄM TRONG NHÀ by Mind Map: Ô NHIỄM TRONG NHÀ

1. CÁC NGUỒN Ô NHIỄM TRONG NHÀ

1.1. NẤM MỐC VÀ VI KHUẨN

1.1.1. VI KHUẨN: ECOLI (GÂY NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT), KLEBSIELLA (GÂY NHIỄM TRÙNG MÁU)

1.1.2. NẤM MỐC: NẤM ASPERGILLUS FLAVUS (GÂY HẠI TRÊN LẠC CÓ HẠI CHO GAN VÀ THẬN), PENICILLIUM EXPANSUM (GÂY HẠI TRÊN ĐẬU TƯƠNG CÓ HẠI CHO THẬN)

1.2. VOC TỪ VẬT LIỆU NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG

1.2.1. CÁC CHẤT DỄ BAY HƠI

1.2.1.1. FORMALDEHYLE

1.2.1.2. BENZEN

1.2.1.3. PHENOL

1.3. CHẤT HÓA HỌC TỪ CÁC SẢN PHẨM VỆ SINH

1.3.1. CÁC LOẠI HÓA CHẤT TẨY RỬA

1.3.1.1. BỘT GIẶT

1.3.1.2. NƯỚC LAU SÀN

1.3.1.3. ĐỒ TẨY RỬA CHO NHÀ BẾP

1.3.1.4. XỊT PHÒNG

1.3.1.5. THUỐC TẨY QUẦN ÁO

1.4. CHẤT HÓA HỌC TỪ: SƠN, DUNG MÔI

1.4.1. CHẤT PHA LOÃNG SƠN

1.4.2. CHẤT TẨY SƠN, ĐÁNH BÓNG: AXETON

1.4.3. TRONG NƯỚC HOA (ETHANOL)

1.5. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ BÊN NGOÀI

1.5.1. CO2

1.5.2. NO2

1.5.3. CO

1.5.4. SO2

1.6. Ô NHIỄM TỪ KHÓI VÀ KHÓI THUỐC LÁ

1.6.1. NICOTIN

1.6.2. HẮC ÍN

1.6.3. AMMONIA

1.7. TỪ LÔNG THÚ NUÔI

1.7.1. DỄ BỊ NHIỄM SÁN LÁ PHỔI, CHỨNG GIUN ĐŨA

1.8. TỪ CÁC BỤI

1.9. TỪ KHÍ ĐỐT

1.9.1. ĐỐT DẦU LỬA

1.9.2. GỖ

1.9.3. DẦU DIEZEL

1.10. CARBON MONOXIDE

1.11. KHÍ GAS, NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ, VÀ CÁC CHẤT GÂY THẨM THẤU

2. VẤN ĐỀ XOAY QUANH ĐỜI SỐNG & SỨC KHỎE

2.1. ĐAU ĐẦU

2.2. CÁC BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA

2.3. HỆ THẦN KINH

2.4. CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

2.5. GÂY ỨC CHẾ TINH THẦN

2.6. GIẢM THỊ LỰC

2.7. CÁC BỆNH LÝ VỀ DA

3. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU

3.1. MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

3.2. MÁY BẮT CÔN TRÙNG

3.3. MÁY HÚT BỤI

3.4. MÁY LỌC KHUẨN

3.5. MÁY ĐIỀU HÒA

3.6. SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM TẨY RỬA HỮU CƠ

3.7. CHẤT TIỆT TRÙNG TAY CHÂN MIỆNG

3.8. THÔNG KHÍ TRỒNG CÂY

3.9. TĂNG CƯỜNG VẬN ĐỘNG, TẬP THÓI QUEN SINH HOẠT LÀNH MẠNH

3.10. LAU DỌN GƯƠNG KÍNH THƯỜNG XUYÊN

3.11. LOẠI BỎ HAN, GỈ

4. NGUỒN THAM KHẢO

4.1. Áhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Famp.vnexpress.net%2Fkhoa-hoc%2Fnhung-nguon-o-nhiem-trong-nha-o-van-phong-2417405.html%3Ffbclid%3DIwAR3pEaG_Ri2GIeXVZLWCUwqEisxCsNy2SX9YZsdTxdlKeNz4BFccHyiTRSU&h=AT1I6oZAC_UVk1T_4yPbl4V2Yhzs8DLTESSqbhSg4CwaAZF7qv2uBibO4jLBpU1Ome2K0N6rQHVwsFIZtjgWehyYkT872yu8sL-G5_E8QEudEdO97FIi_hRdJORJbi3EgYxSug

4.1.1. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrjockers.com%2Findoor-air-pollution%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Ox21XIcLoyV1jYrFVxaAYRL7esjNz91Qg9JB53aUYYyS_vJJ5O4J6yno&h=AT1I6oZAC_UVk1T_4yPbl4V2Yhzs8DLTESSqbhSg4CwaAZF7qv2uBibO4jLBpU1Ome2K0N6rQHVwsFIZtjgWehyYkT872yu8sL-G5_E8QEudEdO97FIi_hRdJORJbi3EgYxSug