ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT KIẾM TIỀN VỚI FB

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT KIẾM TIỀN VỚI FB by Mind Map: ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT KIẾM TIỀN VỚI FB

1. Facebook Fanpage

1.1. Fanpage cộng đồng

1.1.1. Fanpage vệ tinh

1.1.2. Phễu bán hàng

1.2. Fanpage bán hàng

2. Facebook Profile

2.1. Thương hiệu - tạo dựng mối quan hệ

2.2. Marketing 0 đồng

2.3. Sinh ra tài khoản quảng cáo FB Ads

3. Tài khoản quảng cáo

3.1. Thẻ thanh toán quốc tế

3.1.1. Visa

3.1.2. Master

3.2. Facebook Profile

4. Website

4.1. Website sản phẩm (Landing page)

4.2. Website thương hiệu

5. Công cụ

5.1. Phần mềm hỗ trợ bán hàng

5.1.1. Kiotviet

5.1.2. Nhanh.vn

5.2. Phần mềm hỗ trợ quản lý fanpage

5.2.1. Pancake

5.2.2. Pages 365

5.3. Phần mềm hỗ trợ quảng cáo

5.3.1. Email marketing

5.3.2. Fatel

5.3.3. Auto target

6. Telesale / SMS

7. Chuẩn bị

7.1. Nghiên cứu về fanpage đối thủ

7.2. Phân tích điểm mạnh của sản phẩm

7.3. Chuẩn bị tài nguyên

7.4. Bảo mật tài khoản

7.5. Chuẩn bị phương án dự phòng