กลุ่มอาการใจสั่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลุ่มอาการใจสั่น by Mind Map: กลุ่มอาการใจสั่น

1. Cardiac arrythmia

1.1. CC

1.1.1. ใจสั่น หน้ามืด

1.2. PI

1.2.1. - เหนื่อยง่าย - อ่อนเพล่ย - เจ็บหน้าอก - วิงเวียน - เหงื่อออกมาก

1.3. PE

1.3.1. - ชีพจร และหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ - เสียงหัวใจอาจดังไม่เท่ากันหรือไม่สม่ำเสมอ - ผิวหนังซีดเย็น - เส้นเลือดดำที่คอโป่งพอง - ฟังปอดพบเสียง wheezing

1.4. ซักประวัติ

1.4.1. - มีประวัติเคยเป็นลม - มีโรคประจำตัวคือ โรคหัวใจ - มีประวัติเป็นโรค COPD - มีประวัติสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มชา กาแฟ - รับประทานยา Digoxin,Lanoxin หรือการใช้สารเสพติด - คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจ

1.5. LAB

1.5.1. - CBC อาจพบ WฺBC สูงในบางราย - Serum creatinine ในบางราย - Thyroid function test - Chest x-ray อาจพบ Lung infiltration - Echocardiogram - EKG abnormal

2. Hypotension

2.1. CC

2.1.1. ใจสั่น,หน้ามืด,เป็นลม

2.2. PI

2.2.1. มีอาการหน้ามืด พักแล้วอาการดีขึ้นต่อมาใจสั่น ตาพร่ามัวเหงื่อออกมากเป็นลม

2.3. PE

2.3.1. ความดันโลหิตต่ำน้อยกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ชีพจรเบา

2.4. ซักประวัติ

2.4.1. โรคประจำตัว, แบบแผนการนอนหลับ, การถูกสัตว์หรือแมลงกัดต่อย, ประวัติการแพ้ยาและแพ้อาหาร

2.5. Lab

2.5.1. -

3. Myocardial infarction

3.1. CC

3.1.1. ใจสั่น, เจ็บแน่นหน้าอกทันที (ร้าวไปไหล่ซ้าย)

3.2. PI

3.2.1. เดินขึ้นบันได มีอาการเหนื่อยใจสั่นพักแล้วหาย ต่อมานั่งอยู่เฉยๆเจ็บหน้าอกซ้าย ใจสั่นพักแล้วไม่หายร่วมกับมีเหงื่อออกมาก

3.3. PE

3.3.1. ชีพจรเบาเร็ว ฟังเสียงหัวใจพบ murmur

3.4. ซักประวัติ

3.4.1. - ลักษณะการเจ็บหน้าอก - เกิดขึ้นทันที หรือค่อยๆเป็น - ระยะเวลาที่เป็น (>15นาที) - โรคประจำตัว - มีอาการใจสั่นเมื่อทำกิจกรรมใด - ประวัติโรคคนในครอบครัว - การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

3.5. Lab

3.5.1. Troponin I,T(cardiac enzyme) EKG พบ ST segment elevation Echo dropler หรือ Echocardiography Cardiac MRI

4. Heart failure

4.1. CC

4.1.1. ใจสั่น เหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้

4.2. PI

4.2.1. - เหนื่อยง่ายเมื่อออกแรง หรือทำกิจกรรม - กระสับกระส่าย ใจสั่น พักแล้วไม่หาย - นอนราบไม่ได้

4.3. PE

4.3.1. - บวมกดบุ๋ม (pitting edema) - พบ neck vein engorges - เคาะปอดพบเสียง drowsiness - ฟังเสียงปอดพบ crepitation

4.4. ซักประวัติ

4.4.1. - โรคประจำตัว - ประวัติการรับประทานยา - ประวัติเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ

4.5. Lab

4.5.1. CBC, BUN, Cr, LFT, TFT, Echocardiogram, CXR, EKG

5. Coronary Artery Disease

5.1. CC

5.1.1. ใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจติดขัด

5.2. PI

5.2.1. เจ็บหน้าอก(เจ็บแบบบีบแน่น ตรงกลางอก) หอบเหนื่อย ขณะทำกิจกรรมใดๆ พักแล้วหาย หรือพักแล้วไม่หาย

5.3. PE

5.3.1. - vital sign อาจพบความดันโลหิตต่ำ เนื่องจากอาจเกิดภาวะหัวใจวาย - pulse เร็ว

5.4. ซักประวัติ

5.4.1. - การสูบบุหรี่ - ลักษณะการเจ็บที่หน้าอก - มีอาการเมื่อใด - ระยะเวลาที่เป็น (<15 นาที) - โรคประจำตัว DM, HT, DLD - ประวัติเจ็บป่วยคนในครอบครัว

5.5. Lab

5.5.1. - CBC อาจพบ LDLสูง - Coronary angiogram หรือ cardiac catherization เพื่อดูว่ามีหลอดเลือดเส้นไหนตีบ - EKG อาจปกติ หรือผิดปกติก็ได้

6. Ischemic heart disease (IHD)

6.1. CC

6.1.1. เจ็บหน้าอกซ้าย จุกแน่นใต้ลิ้นปี่

6.2. PI

6.2.1. เจ็บหน้าอก(เจ็บแบบบีบแน่น ตรงกลางอก) หอบเหนื่อย ขณะทำกิจกรรมใดๆ พักแล้วหาย หรือพักแล้วไม่หาย

6.3. PE

6.3.1. - ความดันโลหิตต่ำ - ฟังเสียงหัวใจพบ murmur

6.4. ซักประวัติ

6.4.1. - การสูบบุหรี่ - ลักษณะการเจ็บที่หน้าอก - มีอาการเมื่อใด - ระยะเวลาที่เป็น (<15 นาที) - โรคประจำตัว DM, HT, DLD - ประวัติเจ็บป่วยคนในครอบครัว

6.5. Lab

6.5.1. - EKG อาจพบว่าปกติ หรือผิดปกติก็ได้ - Echocadiography (มีกล้ามเนื้อส่วนใดที่เสียหายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง) - stress testing - coronary arterography (ฉีดสีเพื่อตรวจหลอดเลือดหัวใจ)

7. Hypertension

7.1. CC

7.1.1. ใจสั่น ปวดศีรษะ

7.2. PI

7.2.1. ใจสั่นปวดศีรษะนั่งพักหาย ต่อมาใจสั่นมากขึ้นปวดศีรษะข้างเดียวพักแล้วไม่หาย

7.3. PE

7.3.1. ความดันโลหิตสูงมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท pulse เร็ว และแรง ปวดศรีษะข้างเดียว

7.4. ซักประวัติ

7.4.1. ประวัติเกี่ยวกับโรคประจำตัว (HT, DM, DLC)

7.5. Lab

7.5.1. -

8. ไข้รูมาติกส์

8.1. CC

8.1.1. มีไข้ ใจสั่น ปวดตามข้อ

8.2. PI

8.2.1. - ไข้สูงเจ็บข้อเข่าเวลาเคลื่อนไหว - มีอาการบวมที่ข้อศอก และข้อเข่า ร่วมกับมีก้อนเล็กแข็ง

8.3. PE

8.3.1. - พบผื่น Erythemic maginatum , Chorea - พบบวมตามข้อใหญ่ พบก่อนล็กแข็งตามข้อ แต่ไม่มีอาการเจ็บ - หัวใจเต้นเร็ว - Pulse เร็ว - ฟังหัวใจพบเสียง murmur

8.4. ซักประวัติ

8.4.1. - ประวัติการทำฟัน - การสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด หรือไข้รูมาติกส์ - มีประวัติเป็นทอลซิลอักเสบ หรือโรคไข้รูมาติกส์มาก่อน

8.5. Lab

8.5.1. - CBC พบ WBC สูง - ESR สูง - Echocardiogram พบPR interval