SPOŁECZNA PLATFORMA EDUKACYJNA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SPOŁECZNA PLATFORMA EDUKACYJNA by Mind Map: SPOŁECZNA PLATFORMA EDUKACYJNA

1. Wiadomości

1.1. Na stronie głównej portalu znajdować się będą posty użytkowników, informacje ze świata, komentarze wydarzeń oraz artykuły. Dostępne dla niezalogowanych

2. Forum

2.1. Zalogowani użytkownicy będę mieli możliwość tworzenia postów, dyskusji oraz sprawnego porozumiewania się między sobą (komunikator).

3. Szkolenia

3.1. Główną częścią platformy będzie przestrzeń e-learningowa. Szkolenia będą polegać na udostępnianiu użytkownikom odpowiednich materiałów oraz umożliwieniu im przejścia przez dwa etapy edukacyjne: podstawowy i zaawansowany.

3.1.1. Etap podstawowy (książki popularnonaukowe, artykuły, wykłady itd.)

3.1.1.1. Pojęcia podstawowe

3.1.1.2. Antropologia

3.1.1.3. Cybernetyka

3.1.1.4. Ekonomia

3.1.1.5. Filozofia

3.1.1.6. Historia

3.1.1.7. Geopolityka

3.1.1.8. Pedagogika

3.1.1.9. Prawo

3.1.1.10. Politologia

3.1.1.11. Psychologia

3.1.1.12. Socjologia

3.1.1.13. Sztuka

3.1.2. Etap zaawansowany (Publikacje naukowe).

3.1.2.1. Antropologia

3.1.2.2. Cybernetyka

3.1.2.3. Ekonomia

3.1.2.4. Filozofia

3.1.2.5. Historia

3.1.2.6. Geopolityka

3.1.2.7. Pedagogika

3.1.2.8. Prawo

3.1.2.9. Politologia

3.1.2.10. Psychologia

3.1.2.11. Socjologia

3.1.2.12. Sztuka

3.2. Po ukończeniu danego kursu użytkownik będzie sprawdzany pod kątem wiedzy. Po ukończeniu całego etapu użytkownik zostanie egzaminowany i po otrzymaniu pozytywnego wyniku otrzyma możliwość współtworzenia redakcji.

4. Redakcja

4.1. Hasła do Encyklopedii Antykultury

4.2. Książki

4.2.1. Jak rozmawiać z feministką

4.2.2. Jak rozmawiać z marksistą

4.2.3. Podręcznik dla nauczycieli

4.2.4. Podręcznik dla rodziców

4.2.5. ...

4.3. Artykuły

4.4. Filmy/animacje