SKULPTURA BAROKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SKULPTURA BAROKA by Mind Map: SKULPTURA BAROKA

1. STIL Luja XIV.

1.1. uzori su antičke skulpture

1.2. proučavanje antike

1.3. Charles Lebrun

1.4. Nicolas Poussin

2. OBILJEŽJA

2.1. dinamični raspored mase

2.2. asimetrična ravnoteža

2.3. kombinacija različitih vrsta materijala

2.4. kontrast svjetla i sjene

2.5. iluzionizam

2.6. teatralnost

3. GIAN LORENZO BERNINI

3.1. Obilježja

3.1.1. pokrenutost forme

3.1.2. dinamičan odnos mase i prostora

3.2. Djela

3.2.1. Sv. Tereza Avilska u ekstazi

3.2.2. Baldahin u crkvi sv. Petra u Rimu

3.2.3. Fontana četiriju rijeka

3.2.4. portret Costanze Bonarelli

3.2.5. Apolon i Dafne

4. FRANCOIS GIRARDON

4.1. skulpturama se vraća forma antike

4.2. Grobnica kardinala Richelieua

5. BRAĆA ASAM

5.1. skulptura lebdi u prostoru

5.2. teatralan dojam

5.3. Egid Quirin Asam

5.3.1. Sv. Juraj i zmaj

6. PIERRE PUGET

6.1. usmjeren prema naturalizmu

6.2. Milon iz Crotone