Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els mites by Mind Map: Els mites

1. La ciència

1.1. Estudia realitats comprovables

1.2. Usa la raó

1.3. Aporta coneixament objectiu

2. Els mites

2.1. Característiques

2.1.1. Són relats fantàstics intemporals i universals

2.1.2. Expliquen el sentit últim de la vida i el món

2.1.3. Utilitzen símbols, metàfores i imatges

2.1.4. Es transmeten de generació en generació

2.1.5. Aporten saviesa

2.2. Tipus

2.2.1. Sobre la creació del món i de l'univers

2.2.2. Sobre l'origen i la història dels déus

2.2.3. Sobre l'origen de les coses i dels éssers

2.2.4. Sobre el futur i la fi del món

2.2.5. Sobre l'origen del mal i la lluita entre el bé i el mal

2.2.6. Socials

2.3. Les religions tradicionals

2.3.1. Son comunitats d'estructura tribal

2.3.2. Relaten històries mitològiques plenes de simbologia