EFH Project

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EFH Project by Mind Map: EFH Project

1. SỨC KHỎE

1.1. Ngủ

1.1.1. Trước ngủ

1.1.1.1. sau 9 giờ

1.1.2. Trên giường

1.1.2.1. < 11h

1.1.2.2. Nhắm mắt tự nhiên

1.1.2.3. Tắt Wifi, Bật

1.1.2.4. Kê gối đúng cách

1.1.2.5. Cọ quậy tự nhiên mức độ vừa

1.1.3. Thức dậy

1.1.3.1. 6h30

1.1.3.2. Tắt báo thức 5 phút

1.2. Thể dục

1.2.1. Thể chất

1.2.1.1. Buổi sáng

1.2.1.2. Buổi chiều

1.2.1.2.1. Tập võ

1.2.1.2.2. Gym tại nhà

1.2.1.2.3. Bơi

1.2.2. TINH THẦN

1.2.2.1. Đọc sách >= 2 chương/ngày

1.2.2.2. Thiền/Thư giãn >= 20 phút/ngày

1.2.2.3. Lumosity

1.3. Ăn uống

1.3.1. Không ăn quá no

1.3.2. Một bữa 2-3 bát

1.3.3. Uống sữa đều đặn

2. HỌC TẬP

2.1. Toán,Lý,Hóa

2.1.1. 1đv/ngày

2.1.2. Hocmai

2.2. Anh

2.2.1. Giao tiếp hằng ngày

2.2.2. Trau dồi từ vựng Word Bit

2.2.3. Hocmai

3. TÍNH CÁCH

3.1. Ứng xử

3.1.1. Ăn nói

3.1.1.1. Không nói về bản thân

3.1.1.2. Nói nhỏ nhẹ

3.1.1.3. Không cãi

3.1.2. Cảm xúc

3.1.2.1. Để bình thường

3.1.2.2. Cười

3.2. Thói quen

3.2.1. Tập trung cao độ

3.2.1.1. Pomodoro

3.2.1.2. Nhạc

3.2.1.2.1. Baroque

3.2.1.2.2. Alpha

3.2.1.2.3. Mozart

3.2.2. NoF

3.2.3. Không xoắn tóc

3.2.4. Hạn chế dùng thiết bị điện tử