โครงการสาธิตการขับเคลื่อนนโยบาย i40 ผ่าน Plattform Industrie 4.0 (PI40) https://www.plattform-i40.de

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงการสาธิตการขับเคลื่อนนโยบาย i40 ผ่าน Plattform Industrie 4.0 (PI40) https://www.plattform-i40.de by Mind Map: โครงการสาธิตการขับเคลื่อนนโยบาย i40 ผ่าน Plattform Industrie 4.0 (PI40) https://www.plattform-i40.de

1. Services for SMEs

1.1. high value-added (HVA) products

1.1.1. ผลิตภัณฑ์เดิม ครีม...?

1.1.1.1. ปรับส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตให้เป็นการทำงานอัตโนมัติโดยเครื่องมือ i40 ที่มีอยู่ในท้องตลาด

1.1.1.2. เพิ่มผงถ่านจากเตาเกษมสันต์? http://www.thai-explore.net/file_upload/submitter/file_doc/b194c62de2f63fb6fef3d8c711720d57.pdf

1.1.2. ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ ครีม(พอกหน้า)​ถ่านจากไผ่หิมาลัย`?​ 75​m​l 20€ Aktivkohle | Aktivkohle Wirkung | The Body Shop®

1.2. ประเด็นซ้ำซ้อน?

1.2.1. กอส.ดัน SMEs ไทยพุ่งแรง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เตรียมพร้อมรองรับ 4.0

2. KidBright e.V.

2.1. เพื่อเข้าถึงข้อมูล i4.0 ที่ลึกกว่าประชาชนและนักศึกษา พร้อมกับประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ศอ.

2.1.1. เข้าร่วม Working group ของ PI40 เพื่อเข้าถึงรายละเอียดจากการประชุมคณะทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก

2.1.1.1. TOP3?

2.1.2. เข้าถึงบริการ https://www.mitunsdigital.de เช่นให้คาปรึกษาและฝึกอบรมโดยไม่เก็บค่าบริการ

2.1.2.1. TOP3?

2.1.3. ประชาสัมพันธ์ KidBright

2.1.3.1. Call for Makers Hannover

2.1.3.2. ideenexpo.de

2.1.3.3. บริการยืม ค่าสมาชิกรายปี 9€ ค่ามัดจำ 41€

2.1.3.4. TOP7?

2.2. Plattform

2.2.1. ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ NAHTU Market

2.2.2. PIM: Product Information Management

3. Demonstrator ตู้ฝาก(ส่ง)ของ

3.1. ผลิตภัณฑ์เดิม DS-RMS

3.1.1. ประตูตู้ RTU

3.1.2. แสดงสถานะบน Web app

3.2. ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ 1. AstraDirect Schließfächer mieten

3.3. ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ 2. DHL Packstation - Paket an eine Packstation senden lassen | DHL

3.4. สนามแข่ง "ขนส่งด่วน" หมื่นล้าน ทุนข้ามชาติท้าชนเจ้าถิ่น งัดทุกวิธีกวาดกำไร

3.5. TOP3?

4. 2030 Vision for i40 & Society 5.0

4.1. Happinometer สำหรับคนไทยในต่างแดน

4.2. ผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ https://happinometer.moph.go.th

5. โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.1. P1950131 โครงการแพลตฟอร์มการวิจัยการผลิตอัจฉริยะ

5.1.1. "แพลตฟอร์มการวิจัยสำหรับการผลิตอัจฉริยะ (SMaRT) ประกอบไปด้วย - แพลตฟอร์มการประกอบคอมพิวเตอร์ - แพลตฟอร์มการถอดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ - แพลตฟอร์มการเตรียมกระถางปลูกพืช ที่มี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครื่องมืออุปกรณ์ของหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robots) พาหนะลำเลียงวัสดุอัตโนมัติ (Mobile Robot) ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval System, ASRS) ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลลัพธ์และผลผลิตระบบสื่อสาร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งแพลตฟอร์มการวิจัยสำหรับการผลิตอัจฉริยะ"

5.1.2. ระยะเวลาโครงการ: 1 ปี 6; เดือนวันที่เริ่มต้นโครงการ: 1 เมษายน 2562; วันที่สิ้นสุดโครงการ: 30 กันยายน 2563

5.1.3. บุคลากร(เฉพาะ IST RT): พี่ดม (หัวหน้าฯ สวทช.), บอย (ออกแบบทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และการใช้งาน software ขั้นสูง), โจ (ระบบควบคุม SCADA), ซัน (ระบบ Mechatronic), ใหญ่ (ระบบอัตโนมัติ industries 4.0)

5.1.4. TOP3