Kế Hoạch Marketing Tulip Hotel (05/2019 - 12/2019)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kế Hoạch Marketing Tulip Hotel (05/2019 - 12/2019) by Mind Map: Kế Hoạch Marketing  Tulip Hotel (05/2019 - 12/2019)

1. Thương Hiệu

1.1. Đồng bộ bộ nhận dạng thương hiệu. Logo, font chữ, màu sắc... trên 2 kênh offline và online

2. Kênh Online

2.1. Sale phòng thông qua các kênh OTA

2.2. Facebook

2.2.1. Fanpage

2.2.1.1. Hoàn thiện Fanpage

2.2.1.2. Post

2.2.1.2.1. Tần suất post bài 2 hoặc 3 bài/tuần

2.2.1.2.2. Nội dung post

2.2.1.3. Quảng cáo cho post khi có nội dung post đủ hấp dẫn

2.2.1.4. Tăng lượt Rating

2.2.1.4.1. Kêu gọi bạn bè vào page Rating

2.2.1.4.2. Áp dụng khuyến mãi/quà tặng cho khách để tăng rating

2.2.2. Tài khoản cá nhân

2.2.2.1. Theo dõi và chia sẻ post từ Fanpage

2.2.2.2. Mới bạn bè like page

2.3. Google

2.3.1. Bổ sung TulipHotel vào google map