HỌC KIẾN THỨC,KĨ NĂNG NÂNG CAO SỨC KHỎE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HỌC KIẾN THỨC,KĨ NĂNG NÂNG CAO SỨC KHỎE by Mind Map: HỌC KIẾN THỨC,KĨ NĂNG NÂNG CAO SỨC KHỎE

1. CHUYÊN GIA

1.1. BÙI TUẤN ANH

1.1.1. NHẮN TIN

1.1.2. GỌI ĐIỆN

1.1.3. GẶP TRỰC TIẾP

1.2. LOAN OVANET

1.2.1. NHẮN TIN

1.2.2. GỌI ĐIỆN

1.2.3. GẶP TRỰC TIẾP

1.3. TRẦN DŨNG THẮNG

1.3.1. NHẮN TIN

1.3.2. GỌI ĐIỆN

1.3.3. GẶP TRỰC TIẾP

2. KÊNH

2.1. YOUTUBE

2.1.1. NẤU ĂN THỰC DƯỠNG

2.1.2. NỀN TẢNG CƠ BẢN THỰC DƯỠNG

2.2. FACEBOOK

2.2.1. ĐỌC CÂU CHUYỆN CẢM NHẬN VỀ KIỂU ĂN THỰC DƯỠNG

2.2.2. VIDEO CHIA SẺ CỦA CÁ NHÂN KHI ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ĂN THỰC DƯỠNG

2.2.3. HÌNH ẢNH MÓN ĂN THỰC DƯỠNG

2.2.4. BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN THỰC DƯỠNG

2.2.5. ĐỊA ĐIỂM QUÁN ĂN

2.3. ZALO

2.3.1. XEM BÀI VIẾT VỀ THỰC DƯỠNG

2.3.2. CLIP NHẬN XÉT THỰC DƯỠNG

2.3.3. NHẮN TIN

2.4. INSTAGRAM

2.4.1. XEM HÌNH ẢNH

2.4.2. INFOGRAPHIC

2.5. WEBSITE

2.5.1. BLOG

2.5.1.1. BÀI VIẾT

2.5.1.2. VIDEO

2.5.1.3. ĐỊA ĐIỂM QUÁN ĂN

2.5.2. SẢN PHẨM

2.5.2.1. SÁCH

2.5.2.2. DẠNG BỘT

2.5.2.3. SẤY KHÔ

2.5.2.4. GẠO LỨT

3. SÁCH

3.1. CƠ THỂ 4 GIỜ

3.2. SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ

3.3. NHÂN TỐ ENZYME

3.4. LÀM SẠCH MẠCH MÁU

3.5. THỰC DƯỠNG

4. DỤNG CỤ

4.1. DỤNG CỤ TẬP GYM

4.1.1. TẠ ĐƠN

4.1.2. ĐÒN TẠ

4.1.3. GẬY XÀ ĐƠN

4.2. DỤNG CỤ TẬP VÕ

4.2.1. GĂNG TAY

4.2.2. BAO CÁT

4.2.3. DAO

4.2.4. KIẾM

4.2.5. CÔN

4.2.6. THẢM LÓT SÀN

4.3. DỤNG CỤ ĐI BƠI

4.3.1. QUẦN BƠI

4.3.2. KÍNH

4.3.3. PHAO BƠI, VÁN BƠI

4.3.4. MŨ BƠI

4.4. DỤNG CỤ TẬP THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU

4.4.1. VÒNG LẮC BỤNG

4.4.2. DÂY NHẢY

4.4.3. LOA NHẠC

4.4.4. ĐỒNG HỒ