Інструменти грошово-кредитної політики

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інструменти грошово-кредитної політики by Mind Map: Інструменти грошово-кредитної політики

1. Об'єкт впливу

1.1. Пропозиція грошей

1.2. Попит на гроші

2. Форма

2.1. Прямі (Адміністративні)

2.2. Опосередковані (ринкові)

3. Характер параметрів

3.1. Кількісні

3.2. Якісні

4. Строки впливу

4.1. Короткострокові

4.2. Довгострокові