ІС оброблення бухгалтерської інформації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ІС оброблення бухгалтерської інформації by Mind Map: ІС оброблення бухгалтерської інформації

1. Переваги використання

1.1. Економія оборотних засобів

1.2. Зниження виробничого браку

1.3. Скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат

1.4. Зростання ефективності виробничих потужностей

1.5. Зниження транспортних витрат

1.6. Зниження страхових запасів на складах

1.7. Зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій

2. Причини невдалого впровадження

2.1. Відсутністть чітких цілей проекту

2.2. Неформалізованість бізнес-процесів

2.3. Неготовність підприємства до змін

2.4. Неприділення належної уваги керівництва проекту

3. Негативні фактори

3.1. Використання багаторівневої технології проектування

3.2. Тривале проектування систем і планова довготривала експлуатація

3.3. Домінування не комп’ютеризованих функцій

3.4. Надмірно централізована обробка інформації

3.5. Роздільне функціонування систем інформаційного забезпечення в різних галузях

4. Можливості інформаційних баз

4.1. Ведення синтетичного та аналітичного обліку активів

4.2. Формування фінансової, податкової, статистичної звітності

4.3. Надавання іншої довідкової інформації для потреб ведення господарської діяльності

4.4. Проведення автоматизованого аналізу-прогнозу і контролю за діяльністю підприємства

5. Складові для ефективного функціонування ІС

5.1. Кадрова

5.2. Матеріальне забезпечення

5.3. Інформаційна

5.4. Організаційна