Дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дослідження by Mind Map: Дослідження

1. Використання математичного моделювання росту молодняку різних типів формування організму та їх наступна молочна продуктивнясть

1.1. Огляд статей по темі

1.1.1. Гиль М. І. Використання математичного моделювання росту молодняку голштинських корів різних генеалогічних ліній та їх наступної молочної продуктивності

1.1.2. Гиль М. І. Альтернативні методи моделювання та прогнозування процесів росту і молочної продуктивності корів

1.2. Презентація студентки М1 курсу ФТВБ Островської Галини за темою дослідження

1.3. Результати дослідження

1.3.1. Телички усіх дослідних груп мають подібні рівні розвитку ознаки, тобто аналоги швидкого типу росту переважають ровесниць протилежного типу, а мінімальними значеннями відрізняються представниці ЧС худоби упродовж постнатального онтогенезу до 24-місячного віку із вищими показниками варіабельності

1.3.2. Генетико-математична модель Т. Бріджеса, її кінетична і експоненційна константи та їх співвідношення дозволяють вірогідно описувати і прогнозувати характер змін живої маси корів за період їх раннього постнатального онтогенезу

1.4. Огляд літератури

1.4.1. 5. Коваленко В. П. Молочна продуктивність корів в залежності від інтенсивності їх росту / В. П. Коваленко // Науково-технічний бюлетень. Харків – 2001. №30. – C. 71 – 73. Коваленко В. П. Рекомендации по использованию основных селекционных признаков сельскохозяйственных животных / В. П. Коваленко, С. В. Болелая. – Херсон, 1997. – 41 c. Нежлукченко Т. І. Сучасні методи моделювання та прогнозування росту, продуктивності тварин і птиці