СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА by Mind Map: СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

1. ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА (викладач Блохіна Н.О.)

1.1. Літературознавство як наука про художню літературу

1.2. Поетика літературного твору і літературного процесу

2. ЛІТЕРАТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ (викладач Луцюк М.В.)

2.1. Література Присередземномор'я

2.2. Література Азії