Chân dung khách hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chân dung khách hàng by Mind Map: Chân dung khách hàng

1. Thông tin cá nhân

1.1. Độ tuổi: 15-25

1.2. Giới tính

1.2.1. NỮ: 70%

1.2.2. Nam: 30%

1.3. Nghề nghiệp

1.3.1. Học sinh - sinh viên

1.3.2. Dân văn phòng: ngân hàng, kế toán,...

1.3.3. Kinh doanh tự do

1.4. Mối quan hệ cá nhân

1.4.1. Độc thân: 40%

1.4.2. Mới kết hôn: 30%

1.4.3. Có người yêu: 40%

2. Chuyên môn

2.1. Kỹ năng chuyên môn

2.1.1. Marketing, Kế toán, Ngân hàng

2.1.2. Phiên dịch viên, giáo viên,..

2.1.3. Học sinh cấp 2-3, Sinh viên đại học

2.1.4. Freelancer

2.2. Một ngày làm việc điển hình

2.2.1. 7h - 17h

2.2.2. Thời gian tự do

3. Họ ở đâu?

3.1. Họ tìm kiếm thông tin ở: Social Media, Trang báo điện tử

3.2. Họ tương tác ở: Social Media, Trang báo điện tử

3.3. Họ sử dụng mạng xã hội: Facebook, Instagram, Zalo, Viber

3.4. Họ thường quan tâm/tham gia những sự kiện/hội thảo: Môi trường, Tái Chế, Sống Xanh, Thiên nhiên

4. Những điều họ trân trọng

4.1. Trong đời sống: sức khỏe của bản thân và những người xung quanh

4.2. Điều quan trọng với họ khi cân nhắc sản phẩm: CHẤT LƯỢNG + UY TÍN

4.3. Mục đích của họ: Sử dụng những sản phẩm không hóa chất độc hại, an toàn với sức khỏe và làn da, tiện lợi khi dùng

5. Nhận thức

5.1. Quan tâm tới chiều sâu của những sản phẩm tiêu dùng: chất lượng, thành phần,...

5.2. Quan tâm tới thiên nhiên, môi trường, về vấn đề hóa chất độc hại

5.3. Quan tâm đặc biệt tới sức khỏe làn da