Державна аудиторська служба України

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Державна аудиторська служба України by Mind Map: Державна аудиторська служба України

1. Контроль за:

1.1. цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів;

1.2. досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів;

1.3. цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії;

1.4. дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;

1.5. дотриманням законодавства про публічні закупівлі;

1.6. станом і достовірністю веденням бухгалтерського обліку

1.7. виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

2. Система органів

2.1. Північний офіс м. Київ та Київська обл., Вінницька, Житомирська, Черкаська, Чернігівська обл

2.2. Західний офіс Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька

2.3. Південний офіс Одеська, Миколаївська Херсонська обл., АР Крим

2.4. Північно-східний офіс Харківська, Полтавська, Сумська, Луганська

2.5. Східний офіс Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська обл

3. Інструменти

3.1. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ

3.1.1. Аудит виконання бюджетних програм;

3.1.2. Аудит виконання місцевих бюджетів;

3.1.3. Аудит діяльності суб'єктів господарювання

3.2. ПЕРЕВІРКА ТА МОНІТОРИНГ ЗАКУПІВЕЛЬ

3.2.1. Перевірка закупівель

3.2.2. Моніторинг закупівель

3.3. ІНСПЕКТУВАННЯ

3.3.1. Ревізія

4. Проблеми

4.1. недостатня чисельність працівників підрозділів внутрішнього аудиту;

4.2. виконання внутрішніми державними аудиторами несумісних завдань, що часто пов’язані з наявністю потенційного конфлікту інтересів;

4.3. поширене недотримання вимог– проблеми документування, недостатність аудиторських процедур, неякісні аудиторські докази, неправомірність трактувань виявлених порушень тощо;

4.4. констатація виявлених фактів фінансових порушень без аналізу причин їх вчинення і наявності інших недоліків;

4.5. охоплення внутрішніми аудитами окремих малозначущих питань;

4.6. низький відсоток охоплення об’єктів аудиту (6 – 8%);

4.7. відсутність управлінських рішень за результатами внутрішніх аудитів, навіть при виявленні значних порушень та фактів шахрайства.

5. Взаємовідносини органів служби

5.1. З органами ДФС

5.1.1. терміни проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності в разі, якщо останні такі заходи планують. Органи ДАС визначають дати виходу на об’єкти, визначені органами ДФС, згідно з узгодженими з ними планами-графіками

5.2. з Рахунковою палатою

5.2.1. терміни проведення спільних контрольних заходів і дати виходу на об’єкти;

5.3. з контрольно-ревізійними відділами міністерств, інших центральних органів влади та їх територіальними органами

5.3.1. терміни і дати здійснення одночасних (спільних) контрольних заходів.

6. Пропозиції

6.1. створення єдиного правового поля розвитку системи бюджетного контролю та законодавчого закріплення за його суб’єктами

6.2. оптимізація організаційних структур бюджетного контролю

6.3. формування нових та вдосконалення чинних процедур бюджетного контролю;

6.4. удосконалення методів бюджетного контролю;

7. Завдання

7.1. Аудит діяльності суб'єктів господарювання

7.1.1. Аналіз та оцінка фінансово - господарської діяльності суб'єкта контролю, та ефективності використання ним державних чи комунальних ресурсів

7.2. Аудит виконання місцевих бюджетів

7.2.1. Оцінка стану формування і рівня виконання місцевих бюджетів

7.3. Аудит виконання бюджетних програм

7.3.1. Оцінка виконання результативних показників (затрат, продукту, ефективності, якості) бюджетних програм та ефективності їх виконання (економність, продуктивність, результативність)