Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dretes by Mind Map: Dretes

1. Contraris a la República

1.1. Monàrquics

1.1.1. Renovación Espanyola

1.2. Autoritaris

1.2.1. JONS

1.2.2. Falange Espanyola

2. Obrers i Sindicats

3. Autonomistes

3.1. Lliga Catalana

3.2. Partit Nacionalista Basc ( PNB)

4. Republicants

4.1. Centre dreta

4.1.1. Partido Republicano Radical (Lerroux)

4.1.2. Partido Republicano Progresista (Alcalà Zamora)

4.2. Dreta

4.2.1. CEDA (J.M Gil Robles)

4.2.2. Partido Republicano Conservador (M Maura)