ไอที GE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไอที GE by Mind Map: ไอที GE

1. PROPACK 2019

1.1. พิมพ์ Brochure

1.1.1. ซื้อกระดาษ

1.1.2. ซื้อหมึก printer

1.2. พิมพ์นามบัตร

1.2.1. ทำ QR Code

1.2.2. ซื้อกระดาษ

1.2.3. เตรียมรายชื่อ

1.3. เตรียมวีดีโอใส่ flashdrive

2. Brandex

2.1. เวบไซต์

2.1.1. งานบริการ

2.1.2. สินค้า

2.1.3. ทำ Line @

2.2. วีดีโอ

2.2.1. ถามหา storyboard

3. แก้สิทธิ์ estimate

4. งานISO

4.1. ทำ WI

4.2. ทำ Procedure

5. ทดลองใช้ GANT PROJECT

6. Sale Info

6.1. ตาราง Sale ...เพิ่ม Project No.

6.2. สร้างตาราง งานที่ดำเนินการอยู่

7. งาน Website

7.1. หน้าหลัก

8. ระบบรับข้อร้องเรียน

8.1. ส่วนรับเรื่อง

8.1.1. จากใคร

8.1.2. เรื่องอะไร

8.1.3. ถึงแผนกอะไร