Podstatné mená

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Podstatné mená by Mind Map: Podstatné mená

1. konkrétne

1.1. brat

1.2. mačka

1.3. kvet

2. abstraktné

2.1. radosť

2.2. vzduch

2.3. šťastie

3. Rody pod.mien

3.1. mužský rod

3.1.1. životné

3.1.1.1. vzor chlap

3.1.1.2. vzor hrdina

3.1.2. neživotné

3.1.2.1. vzor dub

3.1.2.2. vzor stroj

3.2. ženský rod

3.2.1. vzor žena

3.2.2. vzor ulica

3.2.3. vzor dlaň

3.2.4. vzor kosť

3.3. stredný rod

3.3.1. vzormesto

3.3.2. vzor srdce

3.3.3. vzordievča

3.3.4. vzor vysvedčenie