Магістерське дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Магістерське дослідження by Mind Map: Магістерське дослідження

1. Генетичний поліморфізм української глинястої породи качок

1.1. Аналіз літературних джерел

1.2. Стаття Ю.В Ляшенко "Оцінка рівня генетичної мінливості у вітчизняних породних групах сірих та глинястих качок з використанням RAPD-маркерів"

1.3. Фотографії качок української глинястої породної групи зібрані в лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики Державної дослідної станції птахівництва НААН

1.4. Презентація студентки 1 курсу Маг 1 групи Андрійчук О.Г "Генетичний поліморфізм української глинястої породної групи качок"

1.5. Відео-демонстрація результатів проведеного дослідження