Частини мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Частини мови by Mind Map: Частини мови

1. Самостійні

1.1. Іменник

1.1.1. Хто? Що?

1.2. Прикметник

1.2.1. Який? Чий?

1.2.2. Прикметник має 3 розряди за значенням: 1. Якісні (ознаки предмета, що можуть проявлятися більшою чи меншою мірою): кмітливий – кмітливіший — найкмітливіший. 2. Відносні (ознаки предмета за його відношенням до інших предметів, дій, обставин): бурштинове (намисто), осінній (день), перелітні (птахи). 3. Присвійні (вказують на належність предмета кому-небудь і відповідають на питання чий? чия? чиє?: мамина (казка), батьків (сміх), ведмежий (барліг).

1.3. Займенник

1.3.1. хто? що?який?чий? котрий? скільки?

1.4. Числівник

1.4.1. Скільки? Котрий?

1.5. Прислівник

1.5.1. як? де?коли?навіщо?

1.6. Дієслово

1.6.1. що роби­ти? щозробити?

2. Службові

2.1. Прийменник

2.1.1. служить для зв’язку слів у словосполученні і ре­ченні

2.2. Сполучник

2.2.1. з’єднує однорідні члени речення, прості речення у складному

2.3. Частка

2.3.1. надає додаткові відтін­ки, утворює окремі гра­матичні форми

3. Вигук

3.1. виражає почуття, емоції, волевиявлення