Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ZAVRŠNI by Mind Map: ZAVRŠNI

1. SMJEŠTAJ

1.1. DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ

1.2. PRIVREMENI SMJEŠTAJ

1.2.1. PRIVREMENI SMJEŠTAJ U KRIZNIM SITUACIJAMA

1.2.2. PRIVREMENI SMJEŠTAJ RADI PROVOĐENJA KRAĆIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMA

1.2.3. PRIVREMENI SMJEŠTAJ DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

1.2.4. PRIVREMENI SMJEŠTAJ U DRUGIM SLUČAJEVIMA

2. UDOMITELJSTVO

2.1. TRADICIONALNO

2.2. SPECIJALIZIRANO

2.3. HITNO

2.4. POVREMENO

2.5. PODJELA PREMA STATUSU UDOMITELJA

2.5.1. SRODNIČKO

2.5.2. NESRODNIČKO

3. SASTAVNI DIJELOVI PROCESA UDOMLJENJA

3.1. ZAPISNIK

3.2. USMENO RJEŠENJE

3.3. SLUŽBENA BILJEŠKA

3.4. RODNI LIST I DOMOVNICA

3.5. RJEŠENJE KOJIM SE DAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE TRADICIONALNOG UDOMITELJSTVA

3.6. RJEŠENJE