Ekolojik birimler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ekolojik birimler by Mind Map: Ekolojik birimler

1. biyosfer

1.1. yeryüzünün üzerinde yaşam bulunan bölgelerine verilen ad.

2. biyom

2.1. Biyom, biyosferin aynı iklim koşullarında ve aynı bitki örtüsünün egemen olduğu çok geniş bölümlerini belirten çevrebilim terimidir

3. komünite

3.1. Komünite, ekolojide iki veya daha fazla türe ait popülasyonun aynı bölgede yaşamasıdır.

4. popülasyon

4.1. Popülasyon, her türlü canlı varlığın sayısal yoğunluk ve dağılımıdır.

5. ekosistem

5.1. Ekosistem, belirli bir kısımda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlerdir.