ยอดขายต่ำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ยอดขายต่ำ by Mind Map: ยอดขายต่ำ

1. ราคาสูงกว่าคู่แข่ง

2. สินค้า

2.1. ค่าส่งแพง

2.2. มีคู่แข่ง

2.3. มีตำหนิ

3. ลูกค้า

3.1. ไม่กล้าใช้มือ2

4. แม่ค้า

4.1. แนะนำไม่เก่ง

4.2. ส่งของช้า

4.3. ลงของช้า

5. ปัจจัยภายนอก

5.1. อากาศร้อน

5.2. เปิดเทอม/หวยออก

5.3. ฝนตก