Työyhteisösovittelun prosessi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Työyhteisösovittelun prosessi by Mind Map: Työyhteisösovittelun prosessi

1. Aloite sovitteluun tilaajalta

2. Tiedottaminen prosessista

3. Yksilötapaamiset heidän kanssaan, joita tilanne koskee; suuntaudutaan ratkaisuihin ja tulevaisuuteen

4. Yhteistapaaminen; yhteisten tavoitteiden määrittely

5. Sovittelusopimus; konkreettinen, mitattavissa oleva, aikaan sidottu

6. Sopimuksesta/ tuloksesta tiedottaminen

7. Seuranta; edistyksen vahvistaminen ja tarvittaessa tavoitteiden uudelleenmäärittely