ILIJADA (Ἰλιάς)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ILIJADA (Ἰλιάς) by Mind Map: ILIJADA (Ἰλιάς)

1. drugi naziv za Troju (Τροία)

2. 10. godina Trojanskog rata

3. Homer ( Ὅμηρος)

3.1. Ho me horon (ὁ μὴ ὁρῶν)

3.1.1. Onaj koji ne vidi

3.2. 8.st. pr. Kr.

4. ep

4.1. 15.696 heksametara

4.2. 24 pjevanja

4.2.1. alfabet

5. 7. (H) PJEVANJE (Ἕκτορος καὶ Αἴαντος μοονομαχία - Νεκρῶν ἀναίρεις)

5.1. likovi

5.1.1. bogovi

5.1.1.1. Atena (Ἀθήνη)

5.1.1.1.1. na strani Ahejaca

5.1.1.2. Apolon (Ἀπόλλων)

5.1.1.2.1. na strani Trojanaca

5.1.2. Trojanci

5.1.2.1. Hektor ( Ἕκτωρ)

5.1.2.1.1. trojanski princ i junak

5.1.2.2. Antenor (Ἀντήνωρ)

5.1.2.3. Paris (Πάρις)

5.1.2.3.1. trojanski princ

5.1.2.4. Idej (Ἰδαῖος)

5.1.2.4.1. glasnik

5.1.3. Grci (Ahejci)

5.1.3.1. Agamemnon ( Ἀγαμέμνων)

5.1.3.1.1. kralj Mikene

5.1.3.2. Menelaj ( Μενέλαος)

5.1.3.2.1. kralj Sparte

5.1.3.3. Ajant (Αἴας)

5.1.3.3.1. ratnik

5.1.3.4. Helena (Ἑλένη)

5.1.3.4.1. glavni razlog rata

5.2. Trojanci raspravljaju da vrate Helenu Grcima na što Paris ne pristaje

5.3. radnja

5.3.1. Helena javlja Hektoru odluku bogova da izazove Ahejce na dvoboj

5.3.2. Ahejci ždrijebom izabiru Ajasa za dvoboj sa Hektorom

5.3.3. Hektor i Ajas se bore do noći, zatim odlučuju nastaviti sljedeći dan, pohvaljuju jedan drugoga i izmjenjuju darove

5.3.4. Preko noći Ahejci pričaju o svojim mrtvima

5.3.5. Idej odlazi u grčki tabor javiti da Paris ne da Helenu ali da će ima dati blago za nju

5.3.6. Dan primirja za pokop i spaljivanje mrtvih

5.3.7. Ahejci svoje lađe ograđuju opkopnom i bedemom

5.4. Ateni se ne sviđa što Ahejci umiru pa odlazi do Apolona gdje se dogovaraju da bi Hektor trebao izazvati jednog Ahejca na dvoboj

6. ime

6.1. Ilij (Ἴλιον)