Ilijada 12. pjevanje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ilijada 12. pjevanje by Mind Map: Ilijada 12. pjevanje

1. likovi

1.1. Trojanci

1.2. Hektor

1.3. Pulidamas

1.4. Sarpedon

1.5. Glauk

1.6. Ahejci

1.7. Ajas

1.8. Tenkar

2. Ilijada

2.1. napisao Homer

2.2. nastala oko 6. st. pr. Kr.

2.3. 24 pjevanja sa 15 696 heksametara

2.4. tema: deseta godišnjica rata Ahejaca i Trojanaca

2.5. vrijeme radnje: 12. st. pr. Kr., 50 dana 10. godine rata

2.6. mjesto radnje: okolica Troje i Olimp

3. sažetak

3.1. Trojanci napadaju Ahejske bedeme

3.2. među Trojance pada Zmija iz orlovih usta što Pulidamas tumači kao znak da se moraju povući

3.3. Sarpedon napada Menestejevu kulu i nagovara Glauku da se udruže

3.4. dolaze Ajas i Tenkar koji ranjavaju Sarpedona i Glauku

3.5. bitka je nerješena, Trojanci nisu probili bedeme niti su ih Ahejci otjerali

3.6. Hektor u nadi da će ohrabriti vojnike baca kamen na vrata bedema i probija ih

3.7. Trojanci zauzimaju bedeme, Ahejci bježe

4. vrijeme radnje

4.1. 26. dan od 50 dana desete godine ratovanja Ahejaca i Trojanaca

5. mjesto radnje

5.1. bedemi i okolica