การแก้ไขปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การแก้ไขปัญหา by Mind Map: การแก้ไขปัญหา

1. การทดสอบเรื่องอุปกรณ์

1.1. การใช้แว่ยนขยาย

1.1.1. 1,จับเวลาการทำงานตอนใช้แว่นขยายและตอนไม่ใช้แว่นขยาย

1.1.2. 2,นำค่าเวลามาเปรียบเทียบกัน

2. การทดสอบเรื่องกระบวนการ

2.1. การทำ1ชิ้นให้เสร็จก่อนและหลังจากนั้นค่อยติดตามขนาดเหมือนเดิมตาอ1รอบ

2.1.1. 1,ติดชิ้นแรกตามวิธีที่ถนัดและจับเวลา

2.1.2. 2.คิดชิ้นที่เหลือแบบยึดตามขนาดหรือวิธีที่ถนัดพร้อมๆกันและจับเวลา

2.2. ติดตามขนาดก่อนและเว้น1ชิ้นเพื่อให้ติดทีเดียวต่อ1รอบ

2.2.1. 1,ติดแต่ละชิ้นตามวิธีที่ถนัดไปพร้อมๆกันโดยเว้นชิ้นสุดท้ายและจับเวลา

2.2.2. 2.ติดชิ้นสุดท้ายรวดเดียวตามวิธีที่ถนัดและจับเวลา

2.3. มีเส้นไกด์ไลน์ของdrawingในการติด

2.3.1. 1.ทำ drawingที่มีเส้นแนวในการติดลดความสับสน

2.3.2. 2.ติดชิ้นงานตามความถนัด