Lanamy Partnership Goals 2019

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lanamy Partnership Goals 2019 by Mind Map: Lanamy Partnership Goals 2019

1. Partnership Roadmap 2019

1.1. Tiêu chí lựa chọn Sp và NCC

1.2. Nhân sự phù hợp

1.3. Hệ thống form mẫu chuẩn

1.4. Legal review

1.5. Xây dựng quy trình

2. CEO priorites concerns

2.1. Nâng vị thế của công ty và thương hiệu

2.2. Chuẩn hóa quy trình mua hàng và quản lý đối tác

2.3. Mở rộng danh mục sản phẩm, brand best seller

2.4. Tìm kiếm, mở rộng đối tác, NCC phù hợp

2.5. R&D

3. Lanamy Partnership Current Status

3.1. Partnership Relationship

3.1.1. Distributor

3.1.1.1. Authorized Distributor

3.1.1.2. Win-lose agreement

3.1.2. Đối tác bán lẻ

3.1.2.1. Nguồn hàng không ổn định

3.1.2.2. Vị thế yếu

3.2. Management

3.2.1. Quá trình mua hàng

3.2.1.1. Chồng chéo

3.2.1.2. Khó kiểm soát

3.2.1.3. CEO chịu trách nhiệm chính

3.2.2. Quá trình quản lý kho hàng

3.2.2.1. Kiểm soát chất lượng hàng hóa

3.2.2.2. Dự đoán khối lượng hàng hóa

3.2.2.3. Clear hàng tồn kho

4. Target Q3 2019

4.1. Rà soát, đánh giá, chọn lọc các NCC hiện tại. Hoàn thiện hợp đồng phân phối với hãng sản xuất.

4.2. Xây dựng bảng biểu, form hợp đồng đại lý, mua bán hàng hóa (kết hợp với bộ phận hành chính)

4.3. Xây dựng phương thức quản lý kho hiệu quả

5. Risks

5.1. Legal issues, các vấn đề về pháp chế, quy định, chế tài

5.2. Finacial. Chi phí tài chính tăng

5.3. Competitor. Sự cạnh tranh hay phá hoại của các đối thủ cạnh tranh

5.4. Uy tín cá nhân và giá trị thương hiệu

5.5. Khả năng kiểm soát nội bộ