ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ by Mind Map: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

1. ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΕΡΣΕΣ

1.1. ΠΡΩΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

2. ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ

2.1. ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ

3. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

3.1. ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΣΩΝ

4.1. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΑΝ ΕΝΑΣ ΑΓΑΘΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5.1. ΔΡΟΜΟΙ, ΔΙΩΡΥΓΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΚΟΙΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ