POSTOPEK USTANOVITVE S. P. - JA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
POSTOPEK USTANOVITVE S. P. - JA by Mind Map: POSTOPEK USTANOVITVE S. P. - JA

1. C) Povsem delujoče podjetje lahko ustanovite v enem samem dnevu. Postopek ustanovitve S.P. na VEM točki Korak 1: Prihod na VEM točko. Korak 2: Postopek ustanovitve.

2. A) Ustanovitev S.P. lahko izvedete preko E-vem, za kar potrebujete digitalno potrdilo.

3. B) Lahko pa se oglasite na eni od VEM točk, kjer skupaj s pristojnim izvedete postopek ustanovitve s.p. S seboj morate imeti veljavni osebni dokument in slovensko davčno številko (potrdilo o slovenski davčni številki), ter enotno matično številko.

4. D) Na VEM točki izvedejo: prijavo v poslovni register pri Ajpes-u prijavo S.P. na DURS vložitev prijave podjetnika v obvezna socialna zavarovanja, če podjetnik ni že zavarovan iz delovnega razmerja za polni delovni čas.

5. Korak 3: Sklep o registraciji Sklep o registraciji boste prejeli po pošti takoj naslednji dan od datuma, ki ste ga predlagali za ustanovitev. (S.p. lahko odprete največ tri mesece pred začetkom delovanja; ni nujno, da prične delovati na dan, ko ga odprete, sami lahko določite datum začetka.) Če se vam bo zelo mudilo, ga boste lahko še isti dan osebno dvignili na krajevno pristojni AJPES (do 12. ure).

6. Korak 4: Odprtje poslovnega računa Po tem, ko ste od AJPES prejeli Sklep o registraciji, odprete na izbrani poslovni banki transakcijski račun

7. Nadaljnji koraki Pridobiti morate dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če se to zahteva). Urediti si morate obvezna socialna zavarovanja, če niste že zavarovani iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas. Pristojni davčni urad morate obvestiti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig. Poskrbeti morate za varnost in zdravje pri delu.