Психологія кар'єри та професійної самореалізації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Психологія кар'єри та професійної самореалізації by Mind Map: Психологія кар'єри та професійної самореалізації

1. Кар'єра - це індивідуальний шлях розвитку людини, розширення її знань, вмінь, компетенцій, а також збільшення/зміна повноважень на робочому місці.

1.1. Кар'єрний шлях може розвиватись як горизонтально (розширення повноважень та компетенцій), так і вертикально (рух по кар'єрних сходинках)

2. Кар'єрний план - це план, складений особисто людиною або ж третіми особами (зазвичай - кар'єрним консультантом), що містить у собі чітко прописані кроки для досягненння кар'єрних цілей.

2.1. Правильно складений кар’єрний план допомагає:

2.2. визначити кар’єрні цілі;

2.3. концентрувати увагу на них;

2.4. відзначати прогрес щодо досягнення поставлених завдань;

2.5. взяти на себе відповідальність за свою кар’єру.

3. Рекрутер - це спеціально навчена особа, робота якої направлена на пошук, відбір та найм персоналу для певної організації

3.1. Recruiting = найм, набір. Відтак обов'язки рекрутера обмежуються лише якісним набором персоналу.

4. HR-менеджер - це спеціально навчена особа, робота якої направлена на: рекрутинг; адаптацію персоналу; мотивацію персоналу; оцінку персоналу; комунікацію між персоналом та керівництвом;

4.1. HR = human resources. Обов'язки HR-менеджера більше направлені на роботу з персоналом, одним із головних його завдань є комфорт працівників на робочому місці

5. Кар'єрне консультування - це процес, що включає в себе оцінку професійних можливостей, оцінку компетенцій, консультування з питань планування кар'єри, вибір шляху розвитку тощо.

5.1. Також називають Кар'єрним коучингом.

5.2. Доцільно використовувати як на початку кар'єрного шляху (при виборі університету, майбутньої спеціальності, професії)

5.3. Так і після тривалої кар'єри (для переоцінки компетенцій, окреслення soft та hard skills, для побудови подальшого кар'єрного плану тощо)

6. Резюме - це такий документ, який містить у собі коротку інформацію про особу, її освіту, досвід роботи, актуальні знання, навички та компетенції; та призначений для участі у конкурсі на вакантну посаду.

6.1. Резюме - це своєрідна реклама себе як працівника; це засіб, який допомагає "продати" себе роботодавцю.