Műnemek

A térkép az IKT órára készült. Elkészítésével az elmetérképek használatát gyakoroltuk.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Műnemek by Mind Map: Műnemek

1. Epika

1.1. műfajok

1.1.1. eposz

1.1.2. elbeszélő költemény

1.1.3. mese

1.1.4. monda

1.1.5. mítosz

1.2. a mű ábrázolja a

1.2.1. történést

1.2.2. cselekvést

1.2.3. a hős fejlődését

1.2.4. a hős vívódását

1.2.5. konfliktusokat

1.2.6. közeget, amelyben a cselekmény játszódik

2. Líra

2.1. műfajok

2.1.1. elégia

2.1.2. óda

2.1.3. dal

2.1.4. himnusz

2.1.5. epigramma

2.1.6. rapszódia

2.1.7. ecloga

2.1.8. ars poetica

2.1.9. szonett

2.1.10. zsoltár

2.2. témája

2.2.1. az egyén világa

2.2.2. az én reakciója a valóságra

2.2.3. a lírai én érzelmei

3. Dráma

3.1. színpadra szánt

3.2. történetet ad elő

3.3. cselekménye párbeszédes

3.4. tér-idő-cselekmény hármasa

4. Epika, líra, dráma

5. http://irodalomora.hu/wp-content/uploads/2016/06/epika-l%C3%ADra-dr%C3%A1ma-k%C3%A9p-300x282.jpg