Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kristinusko by Mind Map: Kristinusko

1. Toiminta

1.1. Riitit

1.1.1. Esim. Jumaanpalvelus, kaste, hautajaiset, häät

2. Etiikka

2.1. Sisältää myös moraalisen ulottuvuuden, joka on läheisessä yhteydessä uskonnollisiin opetuksiin.

3. Syntyhistoria

3.1. Kristinusko perustuu Jeesus Kristukseen, joka ristiinnaulittiin Jerusalemissa noin vuonna 30. Jeesuksen seuraajat jatkoivat hänen kuoltuaan hänen opetustensa noudattamista ja ryhtyivät julistamaan hänen ylösnousemistaan.

4. Yhteisö

4.1. Paikat

4.1.1. Jerusalem

4.2. Rakennukset

4.2.1. Kirkot

4.3. Asiantuntijat

4.3.1. Papit, Paavali

5. Uskomukset ja oppi

5.1. Jumalakäsitys

5.1.1. On vain yksi jumala

5.2. Pelastuskäsitys

5.2.1. On kadotus, jos tekee syntiä, ja pelastuu jos noudattaa Jumalan tahtoa

5.3. Ihmiskäsitys

5.3.1. Kuuluu jokaisen ihmisen kunnioittaminen Jumalan luomana yksilönä.

6. Kertomukset ja pyhät tekstit

6.1. Raamattu, vanha ja uusi testamentti

7. Kulttuuri

7.1. Ihmisten asema

7.2. Esineistö

7.2.1. Esim. kirkonkellot koriste esineet,

7.3. Taide

7.3.1. Löytyy esim. kirkon seiniltä, erilaiset maalaukset yms