JUUTALAISUUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
JUUTALAISUUS by Mind Map: JUUTALAISUUS

1. TOIMINTA

1.1. RIITIT

1.1.1. Brit mila

1.1.1.1. Rituaali, jossa juutalaiset pojat otetaan Jumalan ja Israelin lasten yhteyteen ympärileikkauksessa

1.1.2. Bar mitsva

1.1.2.1. Juhla ja siirtymäriitti

1.1.2.1.1. Pojalla, kun täyttää 13 vuotta.

1.1.2.1.2. Tytöllä, kun täyttää 12 vuotta.

1.1.3. Häät

1.1.4. Hautajaiset

2. YHTEISÖ

2.1. PAIKAT

2.1.1. Jerusalem

2.1.1.1. Pyhä, koska siellä on sijainnut Jumalan ohjeistamana Salomonin aikana rakennettu temppeli.

2.1.2. Itkumuuri

2.1.3. Temppelivuori

2.2. ASIANTUNTIJAT

2.2.1. Rabbi

2.2.2. Profeetta

2.3. RAKENNUKSET

2.3.1. Synagoga

3. KULTTUURI

3.1. TAIDE

3.1.1. Vokaalimusiikki

3.1.2. Perinteinen käyttötaide synagogiin ja uskonnollisten velvollisuuksien suorittamiseen.

3.1.2.1. Kruunu

3.1.2.2. Rukoustekstit

3.1.2.3. Laintaulut

3.1.2.4. Temppeli pylväät

3.1.2.5. Hopeasta valmistetut esineet

3.1.2.5.1. Menora

3.2. ESINEISTÖ

3.2.1. Tanak

3.2.2. Tefillin

3.2.2.1. Laitetaan päälle päivittäin sapattia ja juhlapyhiä lukuunottamatta.

3.2.3. Menora

3.2.3.1. Kynttilänjalka, jossa on seitsemän haaraa.

3.2.4. Mezuza

3.2.4.1. Kodin oven oikeaan pieleen kiinnitettävä pieni kotelo, joka sisältää tooran jakeita.

3.2.5. Sofar

3.2.5.1. Vuohen ja lampaan sarvesta valmistettu soitin.

3.2.6. Daavidin tähti

3.2.6.1. Juutalaisuuden tunnus.

3.2.7. Tallit

3.2.7.1. Suorakaiteen muotoinen vaate, jonka mies laittaa päälleen aamurukouksen ajaksi.

3.3. IHMISTEN ASEMA

3.3.1. Miesten ja naisten tehtävät erotettu osittain toisistaan.

3.3.1.1. Molemmilla sukupuolilla omat velvoitteet.

4. SYNTYHISTORIA

4.1. Juutalaiset polveutuvat noin 4000 vuotta sitten eläneestä patriarkka eli kantaisä Abrahamista.

4.2. Tooran mukaan

4.2.1. Jumala Jahve ilmestyi Abrahamille ja käski tämän muuttaa pois kotimaastaan maahan, jonka Jumala hänelle osoitti.

4.2.1.1. Jumala lupasi, että Abrahamista polveutuisi suuri kansa, jonka kautta koko maailma tulee siunatuksi ja joka saa kodikseen luvatun Kanaanin maan.

4.2.1.1.1. Kansa vaelsi autiomaassa 40 vuotta, minkä jälkeen Jumalan lupaus omasta maasta toteutui.

4.3. Historiallisesti

4.3.1. Sai alkunsa 4000 vuotta sitten Lahi-Idässä.

4.3.1.1. Samalle alueelle asettui asumaan joukko kansoja, jotka huomasivat, että sotimisen sijasta heimojen kannatti tehdä yhteistyötä.

4.3.1.1.1. Heimot uskoivat yhteen, näkymättömään Jumalaan, joka oli ilmaissut heimoille tahtonsa ja ohjeensa lain tauluissa ja suullisissa ohjeissa.

5. KERTOMUKSET JA PYHÄT TEKSTIT

5.1. Tanak eli heprealainen raamattu

5.1.1. Kolme osaa: Toora "opetus", Nevi´im "profeetat", Ketuvim "kirjoitukset".

5.1.1.1. Toora sisältää kääröjä, joita luetaan synagogajumalanpalveluksissa.

5.1.1.1.1. Luetaan kokonaisuudessaan läpi vuoden aikana jumalanpalveluksissa.

5.1.2. Koostuu 24 kirjasta.

5.1.3. Kertoo Israelin kansan historiasta ja uskosta Jumalaan.

5.1.4. Syntyi noin tuhannen vuoden aikana.

5.1.4.1. Suurin osa kirjoituksista kirjoitettu 500-luvulla eKr.

5.1.5. Kirjoitettu pääosin hepreaksi

5.1.5.1. Pieni osa aramean kieltä.

5.2. 613 käskyä

5.2.1. Kymmenen käskyä

5.2.2. Mitzvoja

5.3. Pyhä kirja Talmud

5.3.1. 20 osaa

5.3.2. Kuusi kertaa laajempi kuin Tanak.

6. USKOMUKSET JA OPPI

6.1. IHMISKÄSITYS

6.1.1. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, mutta on silti syntinen.

6.2. PELASTUSKÄSITYS

6.2.1. Juutalaisuus ei ota selkeää kantaa tuonpuoleiseen, mutta yleensä siinä ajatellaan, että kaikki ihmiset uskonnostaan riippumatta pelastuvat ikuiseen elämään taivaaseen.

6.2.1.1. Se kuinka lähelle Jumalaa pääsee riippuu kuitenkin siitä, miten noudattaa 613 käskyä.

6.3. JUMALAKÄSITYS

6.3.1. Monoteistinen

6.3.1.1. Uskotaan, että koko todellisuudessa on yksi persoonallinen tuonpuoleinen Jumala, joka on tämänpuoleisen kanssa tekemisissä.

7. ETIIKKA

7.1. Juutalaiset käsittävät luomakunnan olennaisesti hyväksi

7.1.1. Aineellista luontoa tai ihmistä ei ole koskaan juutalaisuudessa käsitetty pahoina, harhanomaisina tai epäoleellisina

7.2. Työntekoa arvostetaan juutalaisuudessa ja toimettomuutta on puolestaan pidetty syntinä.

7.3. Ei rakennu maailmasta pakenemisen tai ihmisluonnon vastustamisen logiikalle