Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ISLAM by Mind Map: ISLAM

1. TOIMINTA

1.1. RIITIT

1.1.1. Jokaisen muslimin pitäisi tehdä kerran elämässä pyhiinvaellus Mekkaan ja suorittaa siellä Koraanin ja perimätiedon määräämät riitit

1.1.2. Pyhiinvaellus merkitsee muslimille eräänlaista uudelleen syntymistä, tämän vuoksi monet lopettavat jonkin pinttyneen tavan, esimerkiksi tupakoinnin.

1.1.3. Rukoilevat viisi kertaa päivässä.

1.1.4. Almuvero maksetaan kerran vuodessa sillä hetkellä säästössä olevasta omaisuudesta.

1.1.5. Koraania luetaan resitoituna eli ääneen laulavalla rytmillä.

1.2. SIIRTYMÄRIITIT

1.2.1. Poikien ympärileikkaus

1.2.2. Naimisiin meno

1.2.3. Hautaus pian kuoleman jälkeen

1.3. KALENDAARIRIITIT

1.3.1. Arfata

1.3.2. Koraanin yö

1.3.3. Ashura

1.3.4. Uusi vuosi

1.3.5. Profeetan syntymän muistopäivä

1.3.6. Ramadan

1.3.7. Id al-fitr

1.3.8. Id al-adha

2. YHTEISÖ

2.1. ASIANTUNTIJAT

2.1.1. profeetta Muhammed

2.2. RAKENNUKSET

2.2.1. moskeija

2.2.2. minareetti

2.2.3. basaari

2.2.4. hamami

2.2.5. khan

2.3. PAIKAT

2.3.1. Mekka

2.3.2. Medina

2.3.3. Jerusalem

2.4. Yhteisöt

2.4.1. Islamilaisesta yhteisöstä käytetään nimitystä umma

2.4.2. Sunnalaiset

2.4.2.1. Suurin osa muslimeista kuuluu tähän ryhmään

2.4.3. Shiialaiset

2.4.3.1. Toiseksi suurin kannattaja määrältään

2.4.4. Suufilaiset

2.4.4.1. Mystinen suuntaus, jossa korostetaan suoran, henkilökohtaisen jumalasuhteen saavuttamista.

2.4.5. Lisäksi kaikissa suuntauksissa radikaaleja henkilöitä (fundamentalisteja ja islamisteja

3. ETIIKKA

3.1. Perustuu Koraaniin, profeetta Muhammediin ja perimätiedon arvovaltaan.

3.2. Islamin uskossa on 5 peruspilaria:

3.2.1. 1. Uskontunnustus

3.2.2. 2. Rukous

3.2.3. 3. Almuvero

3.2.4. 4.Paasto

3.2.5. 5. Pyhiinvaellus

3.3. Nöyryys, rehellisyys, armeliaisuus, rohkeus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus, uskollisuus, ystävällisyys, kiitollisuus ja tottelevaisuus Jumalaa kohtaan.

4. USKOMUKSET JA OPPI

4.1. JUMALAKÄSITYS

4.1.1. Ehdoton monoteismi.

4.1.2. Jumalasta käytetään arabiankielistä nimeä Allah.

4.2. PELASTUSKÄSITYS

4.2.1. Allahin tahtoon tulee alistua

4.2.2. Uskonnon velvoitteitä tulee noudattaa tarkasti.

4.2.3. Viimeisellä tuomiolla punnitaan hyvät ja pahat teot.

4.3. IHMISKÄSITYS

4.3.1. Ihminen on Jumalan luoma, pohjimmiltaan hyvä ja vastuussa teoistaan.

5. KERTOMUKSET JA PYHÄT TEKSTIT

5.1. Sai alkunsa profeetta Muhammedille tulleista ilmestyksistä.

5.2. Vuonna 622 Muhammed muutti Mekasta Medinaan. Tästä muutosta, hijrasta alkoi islamilainen ajanlasku.

5.3. Vuonna 630 Muhammed ratsasti kymmenen tuhannen miehen kanssa Mekkaan kohtaamaan vastarintaa. Hän hävitti kaikki jumalkuvat Kaaban pyhäköstä, mutta armahti kuitenkin kaikki asukkaat.

5.4. Vuonna 632 Muhammed suoritti jäähyväispyhiinvaelluksensa Mekkaan. Hänen siellä noudattamansa tavat muodostivat sunnan, profeetan tavan, jota muslimit edelleen noudattavat.

5.5. Muhammedin valtiomiestaidot ja menestys arabialaisten heimojen yhdistäjänä jätti pysyvän jäljen islamiin ja loi pohjan islamin nopealle leviämiselle seuraavan parin vuosisadan aikana.

6. SYNTYHISTORIA

6.1. Syntyi 600-luvulla Arabian niemimaalla.

6.1.1. Pyhimmät kaupungit Mekka ja Medina sijaitsevat siellä.

6.2. Ensimmäinen islamilainen yhteisö siirtyi Mekasta Medinaan vuonna 622. Tästä alkoi islamilainen ajanlasku.

7. KULTTUURI

7.1. ESINEISTÖ

7.1.1. Koraani

7.1.1.1. Arabiankielinen

7.1.1.2. 114 suuraa eli lukua

7.1.2. Tunnus

7.1.2.1. Kuunsirppi ja tähti

7.2. TAIDE

7.2.1. Taiteeseen heijastuu islamin tinkimätön usko Jumalan ykseyteen ja kokonaisuuteen.

7.2.2. Kuvataiteen lähtökohta on ympyrä, joka symboloi Jumalaa.

7.2.3. Runsan ornamentiikan eli koristeellisuuden ja symmetrisuuden käyttö

7.2.4. Mosaiikit yleinen rakennuksissakin näkyvä taidemuoto.

7.3. IHMISTEN ASEMA

7.3.1. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta jakoa miesten ja naisten maailmaan pidetään tyypillisenä islamilaisissa maissa

7.3.1.1. Vaimon tärkein velvollisuus aviopuolisona on vaikuttaa avioliiton menestymiseen.

7.3.1.2. Naisten maailmana pidetään kotia ja perhettä, kun taas miehen tehtävä on hoitaa suhteet yhteiskuntaan kodin ulkopuolella. Ulospäin mies onkin auktoriteetti.-

7.3.2. Islam antaa ohjeita pukeutumiseen liittyvistä seikoista,

7.3.2.1. Naisen vaatetuksen tulee olla löysä ja kankaan paksua, jottei puku paljasta naisen vartalon muotoja.

7.3.2.1.1. Perinteisen käsityksen mukaan myös kasvot on peitettävä perheen ulkopuolella.