Chương 3 - DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chương 3 - DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG by Mind Map: Chương 3 - DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

1. Dòng điện trong kim loại

2. Dòng điện trong chất điện phân

2.1. LUYỆN NHÔM

2.2. MẠ ĐIỆN

3. Dòng điện trong chất khí

4. Dòng điện trong chân không

5. Dòng điện trong chất bán dẫn

5.1. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

5.1.1. Cảm biến nhiệt độ

5.1.2. Bộ vi xử lí của máy tính