Factors que provoquen canvis en un ecosistema.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Factors que provoquen canvis en un ecosistema. by Mind Map: Factors que provoquen canvis en un ecosistema.

1. Causes naturals

1.1. HURACANS

1.1.1. és una tempesta forta que es forma al mar i acostuma a provocar vents amb velocitats superiors a 120 km/h.

1.1.1.1. Aquests factors alteren l’ecosistema i produeixen grans catàstrofes a grans ciutats/pobles.

1.2. SEQUERES

1.2.1. La sequera és un extens període que pot anar de pocs mesos a anys en el qual una zona experimenta una deficiència en el subministrament d'aigua.

1.2.1.1. Afecten les collites potser motivada per l’erosió que faci que els sòls es degradin i no puguin emmagatzemar tanta aigua com abans però sol anar lligada a la deficiència de precipitacions.

1.3. INUNDACIONS

1.3.1. és un desbordament d'aigua com a conseqüència de fortes pluges o del trencament (natural o no) d'alguna contenció o embassament d'aigua.

1.3.1.1. Aquests factors alteren amb els danys economics, comportaments de les persones, el risc de la extinció d'éssers vius i sectors productius afectats.

1.4. TSUNAMIS

1.4.1. és una sèrie d'ones massives que poden tenir lloc després d'un terratrèmol, activitat volcànica, esllavissaments submarins, impactes de meteorits en el mar, o fins i tot grans trossos d'illa esllavissant-se al mar.

1.4.1.1. Aquests factors alteren l'ecosistema en el que impacta, destruint tot

1.5. VOLCANS

1.5.1. Un volcà és una estructura que per la qual emergeix magma de l'interior del nucli d'un planeta que en sortir a l'exterior es converteix en lava, roca fosa, a causa de la pèrdua de gasos.

1.5.1.1. Els volcans alteren en el lloc on impacta el magma fundin i matan tot al seu pas.

1.6. TERRÀTREMOLS

1.6.1. és el resultat de l'alliberament brusc d'energia acumulada pels desplaçaments i les friccions de les diferents plaques de l'escorça terrestre (fenòmens reagrupats sota el nom de plaques tectòniques).

1.6.1.1. Un terretremol fa que la terra vagi a dalt, a baix o es separen, provoquen perdues en materials, desmonorament de edificis, causant morts o desapereguts.

2. Causes humanes

2.1. DESFORESTACIÓ

2.1.1. La tala d'arbres destrueix la superficie forestal.

2.1.1.1. Causa la pèrdua de l'hàbitat d’espècies.

2.2. DESERTITZACIÓ

2.2.1. La desertització és el procés natural de formació de deserts

2.2.1.1. Es tracta d'un procés de degradació ecològica en el qual el sòl fèrtil i productiu perd totalment o parcial el potencial de producció.

2.3. PERDUA DE DIVERSITAT

2.3.1. perdua de diferents animal i les seves especies

2.3.1.1. Pèrdua d'animals i les seves raçes

2.4. EROSIÓ

2.4.1. és el procés de degradació i de transformació del relleu

2.4.1.1. Provoca la pèrdua d' habitats de animals.