วาตภัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วาตภัย by Mind Map: วาตภัย

1. พายุฝนฟ้าคะนอง

2. พายุหมุนเขตร้อน

2.1. แบ่งตามความรุนแรง

2.1.1. ดีเปรสชั่น Tropical Depression

2.1.2. พายุโซนร้อน Tropical Storm

2.1.3. ไต้ฝุ่น หรือ เฮอริเคน Typhoon or Herricane

2.2. แบ่งตามพื้นที่ที่เกิด

2.2.1. ไต้ฝุ่น Typhoon

2.2.1.1. มหาสมุทรแปซิฟิก

2.2.2. ไซโคลน Cyclone

2.2.2.1. มหาสมุทรอินเดีย

2.2.2.2. อ่าวเบงกอล

2.2.2.3. ทะเลอาหรับ

2.2.3. วิลลี-วิลลี Willy-Willy

2.2.3.1. มหาสมุทรรอบๆออสเตรเรีย

2.2.3.2. บริเวณหมู่เกาะต่างๆ

2.2.4. บาเกียว Baguio

2.2.4.1. ใกล้หมู่เกาะฟิลิปปินส์

2.2.5. เฮอริเคน Hurricane

2.2.5.1. ฝั่งตะวันตกของ มหาสมุทรแอตแลนติก

2.2.5.2. ทวีปอเมริกาเหนือ

2.2.5.3. ทวีปอเมริกากลาง

2.2.5.4. ทวีปอเมริกาใต้

3. พายุทอร์นาโด